Spelar i Göteborg

Sedan ett antal år har Göteborg förärats en riktigt själfull och jazzig röst from deep down in Lousiana, skulle man kunna tro. @thiliniguldbrand sjunger soulig blues som om hon varit en Bessie Smith eller Janis Joplin. Men se Thilini kommer från Falun i Dalarna.

Folkmusiken har varit en självklar del i uppväxten så hon är lika hemma i den svenska folkvisan som i bluesen. Thilini tog examen 2017 från på Musikhögskolan i Göteborg har nyligen hörts göra ett Janis Joplin-projekt, hon har sjungit mycket Cornelis och andra visor, hon har ett rootsbluesband och sjunger gärna gammal jazz.

Nu står hon beredd att tolka ett knippe sånger av Povel Ramel i Göteborg den 19 mars tillsammans med Erik Björksten @bjoerksten och Johan Bengtsson @juanito_bengtonera . Vem kan motstå det?